Menu Luk

Sådan opretter du et ApS

opret aps

Siden det ikke længere er muligt at oprette et iværksætterselskab i Danmark, er en ApS, hvilket er en forkortelse for Anpartsselskab, blevet det mest foretrukne valg for hvem som helst, der har planer om at starte en virksomhed. Til trods for, at der skal 40.000 kr. som selskabskapital til for at oprette den, ønsker de fleste selv at eje selskabet, da man i så fald ikke er ansvarlig for den gæld, selskabet eventuelt ophober. Bortset fra den indskudte kapital.

ApS – kort sagt

En af de fordele, en ApS har, er, at man kun hæfter for den indskudte kapital. Denne funktion kaldes for ”begrænset hæftelse” og er kun noget, som gør sig gældende for ejere af selskaber.

I praksis betyder den begrænsede hæftelse, at mulige kreditorer udelukkende ville kunne gøre udlæg i førnævnte selskabskapital, hvilket betyder, at det ikke kommer til at gå ud over din egen private formue, skulle dit selskab komme i vanskeligheder. Dette stor i modsætning til de såkaldte ”enkeltmandsvirksomheder”, hvor det netop er muligt for kreditorer at gøre udlæg i ejerens private formue. Det vil sige sådan noget som dit hus eller bil. Opret ApS igennem https://www.nemadvokat.dk/selskabsstiftelse/stiftelse-af-aps/ for at undgå denne slags.

Dette skal der til for at oprette et ApS

For at oprette et anpartsselskab bliver du nødt til at udarbejde en række selskabsretlige dokumenter. Her er der tale om dokumenter som virksomhedens vedtægter og stiftelsesdokument samt bekræftelse af selskabskapital.

Virksomhedens vedtægter er noget, der beskriver fremtidige retningslinjer for den pågældende virksomhed. Den skal indeholde en længere række af informationer – deriblandt virksomheds navn, formål, størrelse, anparternes aktier og deres antal, ledelse, beslutninger, ophørstidspunkt og andet.

I stiftelsesdokumentet angives hvem, der er stiftere af virksomheden, tegningskursen, frister, retsvirkningsdato, stiftelsesomkostninger, revision og andet.

Det sidste af de tre førnævnte dokumenter er blot en bekræftelse af den indskudte selskabskapital. Det er et ganske simpelt dokumenter, som oftest ikke fylder mere end én A4-side. Det skal indeholde, hvor stort et selskabskapital, der indskydes, valutakurs og hvorvidt pengene er blevet indskudt kontakt eller derimod til selskabets erhvervskonto.

opret aps

Hvad koster det at oprette et ApS?

Der er flere forskellige omkostninger, som virker ind på prisen på at oprette ApS. Deriblandt er der gebyret til Erhvervsstyrelsen, den indskudte kapital, som minimum er på 40.000 kr. og revisoromkostninger, hvis der eventuelt er blevet hyret en revisor. De konkrete priser kan variere fra år til år.

Noget, der også bør nævnes, er, at det er en god idé for virksomheder at få sig en erhvervskonto. Dette er også noget, der koster penge, men afhænger af, hvilken bank I vælger. Mens det ikke just er et lovkrav, er det nødvendigt for at virksomheden kan modtage penge, som ikke er kontant.

Er det muligt at oprette et ApS gratis?

Kort sagt nej. Gebyret til Erhvervsstyrelsen er ikke noget, der kan undgås, da Erhvervsstyrelsen er dem, der har fastlagt det, som en regel for alle virksomheder. Det er dog muligt at udarbejde de selskabsretlige dokumenter selv. Men det er ikke anbefalet, da det er meget tidskrævende, og fejl kan være dyre. Derfor anbefales brugen af en revisor